Category Archives: Övrigt

Bildstöd

”Bildstöd” är ju ett stort och ofta framslängt begrepp. Vad vi menar när vi pratar om bildstöd är ett ämne för en annan, längre bloggpost, idag vill jag tipsa om ett bra gratisverktyg för att tillverka bildstöd – bildstod.se. Här nedan ligger en kort introfilm för den som vill känna på grunderna.

(bildstod.se är från början riktat till vårdsituationer, för att öka delaktigheten för barn och vuxna med nedsatt språkförmåga/bristande svenskkunskaper, och därför ligger många sådana mallgrupper där. Går finfint att använda i skolan och hemmet också, så avskräcks inte! 🙂 )

Babytecken för Föräldrar! Kom på inspiration på Familjecentralen Hasselkärnan

 

Distanskurs för att utveckla kompetens kring elever med fallenhet för matematik

Linnéuniversitetet ger en kurs där man kan utveckla undervisningen för särskilt begåvade elever i en sammanhållen klass. OBS! Sista anmälningsdatum är 15 oktober!

http://mattetalanger.ncm.gu.se/dags-att-soka-till-distanskurs-inom-sarskild-begavning-i-matematik/

Karin Johansson
Specialpedagog Centrala barn och elevhälsan

Kan det här vara något för våra barn med läs och skriv svårigheter?

https://www.spsm.se/kurser–aktiviteter/nyheter/nyheter/lat-texten-flyta-fritt—skriv-med-munnen/

Språkutveckling med digitala verktyg
I tisdags 4 oktober var jag på en föreläsning på Pedagogen, där Hulya Basaran höll en föreläsning om hur hon arbetar språkutvecklande med hjälp av digitala verktyg för nyanlända elever.
Hulya har arbetat som lärare på Kronan, både i förberedelseklass och med studiehandledning , på Välkomsten i Trollhättan samt uppdrag för Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Hon är en flitigt bokad föreläsare och har skrivit böckerna: ”Nyanlända elever i klassrummet” och ”Vi får det att funka!”
Hulya har en blogg där man kan ta del av hennes erfarenheter och kunskaper. Gå in på. http://frokenhulya.wordpress.com Där finns förslag på bra appar och mycket annat matnyttigt att hämta!
I sin blogg skriver Hulya: ”Att planera lektioner för elever som är nya i Sverige och i början på sin språkutveckling i svenska kräver att man använder sig av olika framställningsformer som en bro in i det svenska språket. Utmaningen är att inte förenkla uppgifterna kognitivt och lägga innehållet till elevernas språkliga nivå i svenska, snarare handlar det om höga förväntningar och att planera in stöttning. Istället för att förenkla och utelämna ord och begrepp som kan tänkas vara för svåra kan man planera in stöd för att utveckla språket genom interaktion med bilder och animationer som stöd. Men det handlar också om hur man kan använda digitala resurser som stöd i planeringsfasen.”

Hulya berättar att hon började låta eleverna skapa bloggar. Både klassblogg, och individuella bloggar. Bra stöd och support för bloggarbete får man på https://www.webbstjarnan.se Det finns många bra bloggplattformar men en som är enkel att använda är: https://sv.wordpress.com I bloggarna kan de använda både text och bild och ta hjälp av studiehandledarna eller modersmålslärarna.
För att både träna språk och kommunikation samt uttrycka sig i skrift berättade Hulya hur hon ofta använder sekvensbilder. Där kan eleverna t.ex. lägga en berättelse i kronologisk ordning och skriva eller prata till, spela in sitt tal, översätta, skriva och sedan återberätta. Man kan låta eleverna träna läsförståelse genom att para ihop text med bild, återberätta med annat tempus, formulera frågor till bilderna. Eleverna skriver i en talsyntes. Skolstil 2 är en bra och lättanvänd app för detta.

Lena Isaksson
Språk, läs och skrivutvecklare
Centrala barn och elevhälsan
Stenungsund

Från SPSM

https://webbshop.spsm.se/arbeta-med-sprakstorning-i-forskola-och-skola/

Hej, Alla! Nedan finns en länk som är jätteintressant.

Den handlar om det viktiga uppdraget som förskolläraren på förskolan har i att undervisa. I rapporten framkommer att det finns en hel del som behöver förtydligas för hur uppdraget kan bli ett bra verktyg för våra förskollärare.

https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgranskningar/2016/forskolan-ped-uppdrag/rapport-forskolans-pedagogiska-uppdrag.pdf

/ Vanja Tyborn

Matematik och språkstörning

http://www.sprakforskning.se/forskningsbloggen2/2016/7/12/matematik

Här kommer en länk till en intressant artikel om matematiksvårigheter och språkstörning.

DIGIN ÄR NOMINERADE I WEBBSTJÄRNAN!

Nösnäsgymnasiets läsprojektsblogg DiGiN är nominerad som ett av fem bidrag i kategorin för skolbloggar på gymnasiet. Hurra för oss! Måndagen den 11 maj är det dags för final i Stockholm.

Mer om projektet finner du här.

Webbstjärnan: Nominerade bidrag 2015

digin11

SETT 2015

tommy_red.jpeg

Då var det dags att försöka hitta våra systemlevetantörer och försöka få lite svar på frågor och kolla om det är något nytt på gång. Men de där! I den jättestora hallen finns de samlade med några meter emellan. Fronter har dessutom gott kaffe. Det börjar bra detta. Hittade också Tieto strax runt hörnet och där ska det bli intressant att höra om hur Umeå kommun lyckats få gymnasiet att överge Fronter och gå över till Edvise.