Demokonto på Legimus

LegimusLärare, specialpedagoger, logopeder och andra grupper  som som inte arbetar på Bibliotek har efterlyst att kunna demonstrera hur Legimus och talböcker fungerar.  Nu finns det möjlighet för dig att ansöka om ”Demokonto”.

På Legimus kan du läsa:

Med demokontot kan du söka alla böcker i legimus.se och appen Legimus, men du kan bara ladda ner ett begränsat antal titlar:

  • Amy Segerstedt (1835-1928) av Beatrice Christensen Sköld
  • Valentin Haüy: blindpedagogikens fader av Beatrice Christensen Sköld
  • Louis Braille: skapare av ett skriftsystem av Beatrice Christensen Sköld
  • Talboken 50 år!
  • Läsliv, 2013, 3
  • Social rapport, 2010
  • Folkhälsopolitisk rapport, 2005
  • Skolverkets rapport, 249
  • Brottsutvecklingen i Sverige, 2001-2003. Redaktör: Lars Dolmén

Ansöker om Demokonto på Legimus gör du här.

Comments are closed.