Linda Manilla om programmering i skolan

Linda Manilla, forskare i datavetenskapens didaktik vid Åby Akademi, samtalar om  varför programmering är viktigt i skolan, hur det kan integreras i undervisningen. I denna Bambusersändning berättar hon också kort om programmering i den finska läroplanen och implementeringen av den.

Comments are closed.