Samarbete hjälper elever som hamnat i matematiksvårigheter

SPSM har uppmärksammat hur samarbete mellan ämneslärare i matematik, speciallärare och specialpedagog gör så att fler elever når målen i matematik!

https://www.spsm.se/kurser–aktiviteter/nyheter/nyheter/specialpedagogik-kan-hoja-matematikresultaten/

Karin Johansson, central specialpedagog inriktning mot matematikutveckling

Comments are closed.