Tag Archives: Skola24

Nyanställda

När du som förskolechef eller rektor anställer ny personal så bör du tänka på följande:

Continue reading