Tag Archives: Föreläsningar

Hur kan utåtagerande barn bemötas?

Att möta ilska, aggression och starka känslor hos barn ställer stora krav hos oss vuxna. Nedan kan du lyssna på och använda delar av föreläsningen för att reflektera tillsammans, eller varför inte titta på hela.

Här kan ni se en föreläsning med Lasse Lindsjö:
”UR Samtiden – Hur kan utåtagerande barn bemötas?

Lasse Lindsjö, psykolog med specialistkompetens i pedagogisk psykologi, föreläser om hur vuxna bäst kan bemöta utåtagerande barn. Det handlar om hur den vuxne kan förstå orsakerna till barnets beteende, hur empati och andra grundfunktioner kan styra barnets agerande. Föreläsaren tar upp flera problem han har ställts inför under sin långa karriär som psykolog och hämtar också exempel från sitt eget privatliv. Föreläsningen varvas med frågor från publiken.”

http://urskola.se/Produkter/162607-UR-Samtiden-Hur-kan-utatagerande-barn-bemotas

Anette Svendsén
Specialpedagog,
Centrala Barn- och Elevhälsan

Intressant om språkstörning och ärftlighet. Andra intressanta videor inom språkstörning också.

http://urplay.se/program/197570-ur-samtiden-barn-med-annorlunda-sprakutveckling-sprakstorning-i-familjen

Fortbildande föreläsningar på UR Samtiden

UR Samtiden har gjort en sammanställning av alla föreläsningar som riktar sig till lärare och pedagoger, blivande lärare, skolledare och övrig skolpersonal. Syftet är att göra det kollegiala erfarenhetsutbytet enklare. Du hittar dem här.

På sidan hittar du också föreläsningar från 2015. UR Samtiden skriver att:

Syftet är att göra det kollegialaerfarenhetsutbytet enklare. Vi vill minska avstånden mellan forskare, lärare,pedagoger och skolor runt om i landet. Du får gärna dela eller bädda in flödet nedan på sociala medier eller din egen sida. Flödet uppdateras fortlöpandeunder 2015.

Säkert kan du hitta något som vänder sig till dig som du kanske inte hunnit kika på än.