Tag Archives: Legimus

Ny uppdatering av appen Legimus

Nu finns det en ny uppdatering av appen Legimus, version 4.0. Du kan läsa mer på MTM:s sida och se nyheterna i filmen.

Det är okej att lära sig på olika sätt

Uttrycket kommer från MTM:s nya film som presenterar hur man kan arbeta med talböcker i skolan för elever som har behov av det. Talböcker har samma effekt på läsningen som tryckta böcker. Filmen är gjord på Snösätraskolan i Stockholm och visar hur samarbete mellan pedagoger och skolbibliotek gagnar elever med läsnedsättning. Den lyfter också fram skolledningens viktiga roll att informera och entusiasmera.

Reklamfilm om talböcker för unga

MTM, Myndigheten för tillgängliga medel, presenterar nu en film om talböcker och Legimus som vänder sig till unga.

MTMs vision är ett samhälle där alla medier är tillgängliga. Med filmen vill man inspirera unga med läsnedsättning, som gör det svårt att läsa vanliga böcker, att använda talböcker. Med appen Legimus skriver MTM på Youtube att: ”Talböcker kan vara både till nytta och nöje, du har dem med dig vart du går”.

Continue reading

Demokonto på Legimus

LegimusLärare, specialpedagoger, logopeder och andra grupper  som som inte arbetar på Bibliotek har efterlyst att kunna demonstrera hur Legimus och talböcker fungerar.  Nu finns det möjlighet för dig att ansöka om ”Demokonto”. Continue reading