Author Archives: Karin Johansson

Samarbete hjälper elever som hamnat i matematiksvårigheter

SPSM har uppmärksammat hur samarbete mellan ämneslärare i matematik, speciallärare och specialpedagog gör så att fler elever når målen i matematik!

https://www.spsm.se/kurser–aktiviteter/nyheter/nyheter/specialpedagogik-kan-hoja-matematikresultaten/

Karin Johansson, central specialpedagog inriktning mot matematikutveckling

Distanskurs för att utveckla kompetens kring elever med fallenhet för matematik

Linnéuniversitetet ger en kurs där man kan utveckla undervisningen för särskilt begåvade elever i en sammanhållen klass. OBS! Sista anmälningsdatum är 15 oktober!

http://mattetalanger.ncm.gu.se/dags-att-soka-till-distanskurs-inom-sarskild-begavning-i-matematik/

Karin Johansson
Specialpedagog Centrala barn och elevhälsan

Matematik och språkstörning

http://www.sprakforskning.se/forskningsbloggen2/2016/7/12/matematik

Här kommer en länk till en intressant artikel om matematiksvårigheter och språkstörning.