Litteraturförslag

Kenth Hedevåg har gett ut en bok med titeln ”När mallen inte stämmer”. Den går att beställa på www.hedevagpedagogik.se. Kostnaden är 265 kronor. Citat från bokens förord ” Detta är en bok för föräldrar och professionella som möter människor som inte alltid passar in i samhällets mall. En del har diagnoser som ADHD eller inom autismspektrat, andra har ingen diagnos men har stora svårigheter i skola, arbetsliv och vardag ändå. Målet med denna bok är att bidra med kunskap från teoretisk förståelse till praktiska konsekvenser och strategier i vardagen. Boken inleds med ett teoriavsnitt som beskriver funktioner och förmågor som är viktiga för att nå målen i skolan och för att fungera på bästa sätt i arbetsliv och vardag. I detta avsnitt finns också fallbeskrivningar och förslag på generella stödinsatser. Efter det följer 38 illustrerade artiklar där olika aktuella ämnesområden tas upp. I slutet av boken finns också ett antal stödfrågor som ett underlag för diskussion och reflektion.
Maria Josefsson
Specialpedagog
Centrala Barn- och Elevhälsan

Hur är det att höra utan hörsel men med CI?

http://urplay.se/program/196556-dova-barns-sprakutveckling-var-dotter-johanna-ar-dov

Om du någon gång har funderat på hur man kan höra när man är döv så titta på ovanstående program från UR. Du kommer att under 28 minuter följa en flicka med CI-inplantat och hur hon har det i skolan och på fritiden.
// Vanja Tyborn

Anpassning av ljudmiljön på förskolor

https://youtu.be/kMC0zlTKukQ
Titta på små filmer på You Tube om hur vi kan anpassa ljudmiljön på våra förskolor.
//Vanja TYborn

Intressant om språkstörning och ärftlighet. Andra intressanta videor inom språkstörning också.

http://urplay.se/program/197570-ur-samtiden-barn-med-annorlunda-sprakutveckling-sprakstorning-i-familjen

 

img_5462

Här är jag nu! Mycket förväntansfull inför föreläsning med Malin Holmberg.

Språka mera- appar för språkträning

http://nouw.com/frufjellstrom/spraka-mera—appar-for-spraktraning-24442446

Monica Johannesson, specialpedagog, inriktning Tal-,språk-och kommunikationsutveckling-AKK
Centrala Barn-och Elevhälsan

Kommunicera med hjälp av tecken – Ja TAKK!

http://onlyforheroes.se/newsitem.html/kommunicera-med-takk-eller-tecken-som-stod

Monica Johannesson, specialpedagog, inriktning Tal-,språk-och kommunikationsutveckling-AKK
Centrala Barn-och Elevhälsan

Varsin

 

                         Kalender för Varsinhjälp ute på skolorna:

Formulär vid försäkringsskador:

Avtal för lån av Varsin iPad HT13-VT14

Digitalt bildstöd i mobilen/IPad med hjälp av flerspråkiga AKK-appen PicTalk

Lorna Bartram skriver i AKK-gruppen på Facebook:
Hej! Det senaste året har jag arbetat med att göra ett digitalt bildstöd för att underlätta kommunikation mellan personer som talar arabiska och svenska vilket resulterat i den flerspråkiga AKK-appen PicTalk (www.pictalk.se). Vi har nu släppt en tidig betaversion för iPad och bjuder gärna in personer som vill testa appen.

På vänster sida i appen finns situationsspecifika ord och fraser och på höger sida mer allmänna ord för t.ex. siffror, tid, känslor och vägbeskrivningar. Innehållet är i det här skedet på arabiska (standardarabiska) och svenska och läses även upp av en talsyntes. Eftersom det bara är en betaversion är innehållet begränsat för reception och blodprovstagning, men planen är att utöka innehållet efter behov och i samarbete med verksamheter och användare. Appen kommer att vara gratis att ladda ner.

För att testa appen kan du mejla mig på lorna.bartram@gmail.com eller skriva ett meddelande här på Facebook så skickar jag en inbjudan till att ladda ner en beta-version.

Om du vill ge feedback, förslag eller om du arbetar på en verksamhet som har behov av ett flerspråkigt kommunikationsstöd och skulle vara intresserad av att vara med och utveckla innehållet efter era behov så hör gärna av dig!

Ny publikation från Skolverket

Skolverket har i dagarna kommit ut med en ny publikation där man gjort en studie av hur skolor arbetar med att stödja elever med funktionsnedsättning.
Deras slutsats är att många skolor strävar efter att erbjuda en inkluderande lärmiljö men att man i realiteten inte lyckas ge tillräckliga förutsättningar.
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3686

Pernilla Lundmark
Specialpedagog Föreställningsförmåga och Uppmärksamhet
Centrala barn och elevhälsan