Skoldatatek

Skoldatatek är en pedagogisk verksamhet där specialpedagogik tillsammans med kompetens kring IT sätts i centrum.

Stenungsunds skoldatatek omfattar alla pedagoger och barn/elever i förskola/grundskola & gymnasium.
Skoldatateket är särskilt inriktat mot barn/elever i speciella behov kring läs- och skrivsvårigheter eller koncentrationssvårigheter. Rent praktiskt innebär det att pedagoger och barn/elever kan låna alternativa verktyg i form av programvaror eller produkter från skoldatateket under ett par veckor för att testa och se om produkten eller programmet är lämplig för barnet/eleven. Är det ett passande verktyg så kan man med egna verksamhetspengar köpa in detta till barnet/eleven. Flera funktioner

  • Vi lånar ut program/verktyg till barn/elever i behov av särskilt stöd. Lånetiden är två veckor. Finns det inga på kö   finns det chans att låna en något längre period.
  • Vi håller fortbildningar/workshop tillsammans med förskolechefer/rektorer, specialpedagoger, pedagoger & vårdnadshavare.
  • Vi samordnar kommunlicenser på talsyntes, stavningsprogram & läsprogram för talböcker

Vill du veta mer?
Har du som förälder frågor och funderingar kring alternativa verktyg kontakta gärna oss på skoldatateket. Önskar ni låna från skoldatateket i Stenungsund vill vi att ni som förälder för en dialog med ert barns lärare/specialpedagog. Läraren/specialpedagogen kontaktar sedan skoldatateket för lån. Detta för att det ska bli en samverkan kring skola/hem vid lån av alternativa verktyg.Vill du läsa mer om vad skoldatateket innebär, kan du göra det via den här länken: Stenungsunds Skoldatatek

Ansvariga för Skoldatateket är:
Mattias Berntsson                       Mail: mattias.berntsson@stenungsund.se
Katarina Lycke                              Mail: katarina.lycke@stenungsund.se