Category Archives: Bra att veta

Skolfam

Vill delge en kort presentation om Skolfam som har funnits i Stenungsund sen 2010.
Stenungsund och Tjörn delar på ett team. Teamet består av en psykolog, en specialpedagog och barn- och familjehems sekreterare inom socialtjänsten.
Skolfam finns idag i 26 kommuner i Sverige.

Skolfam är en pedagogisk arbetsmodell och ett salutogent förebyggande arbete för barn i riskzonen. Genom att lyckas i skolan ökar barnens möjligheter till en god framtid.

Flera internationella och svenska studier visar att familjehemsplacerade barn generellt har sämre studieresultat och uppnår lägre utbildningsnivå än andra. För att åstadkomma förändring är det rimligt att rikta intresset mot förhållanden som är påverkbara, såsom skolgången.

Skolfam är ett komplement till den ordinarie elevhälsan i skolan och till socialtjänstens familjehemsvård.
Samverkan mellan professioner, nämnder och kommuner är en förutsättning för att lyckas med Skolfam. Samverkan berikar och utvecklar samt undanröjer försvårande hinder mellan olika professioner. Resultatet blir ett rationellt arbete för barnets bästa.

Utifrån individuella och realistiska förväntningar upprättas stegvisa mål vilka sedan kontinuerligt följs upp och förnyas tillsammans med Skofamteamet och övriga inblandade, fram till dess att barnet slutar grundskolan. För att nå de förväntade målen krävs lyhörd vägledning och för uppgiften anpassat stöd till såväl personal som till familjehem och barn. Det är viktigt att samtliga inblandade har ett inkluderande synsätt så att barnet får rätt stöd och hjälp inom ramen för sammanhanget det befinner sig, både i sin klass och i familjehemmet.

Skolfam är en manualbaserad arbetsmodell.
För att bli mer insatt finns mer information på skolfam.se

Skolfam ökar chanserna för barn i familjehem att lyckas i skolan!

Benita Hansson
specialpedagog
Skolfam
Centrala Barn- och elevhälsan

Många har missuppfattat uppdraget inom förskolan, säger Barbro Bruce

http://www.hkr.se/nyheter/2016/manga-har-missuppfattat-uppdraget-inom-forskolan/

Monica Johannesson, specialpedagog med inriktning tal-,språk-och kommunikationsutveckling och AKK.
Centrala Barn-och Elevhälsan

Skapa Gästkonton till nätverket

Ibland kan man ha behov av att skapa en gästinloggning till någon som besöker verksamheten och som behöver komma ut på nätverket. Det gör man via Stenungsunds kommuns intranät. Gästen får sedan logga in och ansluta mot det nätverk som heter Stenungsund.

Den här manualen visar hur du kan skapa ett gästkonto:Lathund Gästkonton

Manual för att byta lösenord på Adminweb

I bland behöver du hjälpa en elev att byta eller skapa ett lösenord på Adminweb. För att göra det behöver du sitta på en tunn klient, PC uppkopplad mot Skolportalen eller via RDP/Windowsläge på Mac. (Mer information om hur du kör ”Tunn klient via Mac” hittar du här.)

Ta gärna hjälp av följande manual: Adminweb manual

Logga in på Adminweb via RDP på en Mac

Det finns många ute på skolorna som frågar hur man ska logga in på Adminweb via en Mac. För att komma åt Adminweb via Macen så behöver man Microsoft Remote Desktop (RDP), denna app låter dig logga in på som en tunnklient via Macen.

Continue reading

”Airdrop” med appen Instashare

Skärmavbild 2015-01-26 kl. 10.30.27Med hjälp av appen Instashare  kan man dela filer mellan olika iPads.  Appen är gratis och du laddar ner den här. För våra elever och lärare som har iPad 3 och inte har Airdrop, eller elever som har problem med Airdrop, kan detta var att alternativ för dela filer med varandra. Läs mer och ta del av guiden.

Continue reading

Installera Canon-skrivare på din Mac

Här hittar du en film om hur du kan installera Canon-skrivare på din Mac. Börja med att ladda ner programvaran.

Har du en ny MacBook med ElCapitan (10.11) hämtar du skrivarprogrammet här

Har du Maverick(10.9)  hämtar du skrivarprogrammet här.


Har du Yosemite (10.10) hämtar du skrivarprogrammet här.

Med hjälp av detta program fungerar det att skriva ut även i färg, men fortfarande behöver vi ansluta Mac:en till skrivaren med USB-sladd.

 

NE.SE

Skärmavbild 2015-01-16 kl. 13.50.30NE har en ny kostym och en del nya eller ändrade funktioner. Men fortfarande är det så att du och dina elever har tillgång till NE som kommunen har licens för. Continue reading

Fix för inlogging på skolportalen/Fronter via Ipad/Iphone

För de som har svårt att logga in på skolportalen/fronter på sina Ipads och Iphones kan testa att gå in på: Inställningar > Safari: se till att du inte blockerar cookies och popupfönster. Glöm inte heller att rensa historik eller data och cookies.

Ändra/ta bort betalnings alternativ för Apple id

Några av frågorna som dyker upp runt om på skolorna är ”Hur ändrar/tar bort betalnings alternativ på apple id”. Länk till Apple Support  om hur man gör.