Tag Archives: Social media

Medie- och informationskunnighet

Skärmavbild 2014-11-14 kl. 15.07.13Utbilda dig själv och arbetslaget!

Statens mediråd har tagit fram ett ubidlningsmeterial för att öka vår medie- och informationskunnighet: MIK-rummet. MIK-rummet vänder sig till lärare på grundskola och gymnasium, bibliotekarier och föräldrar.

Continue reading

#NoHate-dagen

logotypeIdag kärleksbombarderas twitter under hashtaggen #NoHateSE. Det är Statens medieråd som har tagit initiativ till kampanjen för att motverka näthat. Du kan läsa mer om kampanjen på Nohate.se

Unknown-2De har också tagit fram ett Pedagogisk paket som du kan använda i skolan. Du hittar det i MIK-rummet. Där finns konkreta lektionstips, övningar och reflektionsfrågor som du kan ta hjälp av för att öka medvetenheten bland dina elever.