Facebook flöde

Grattis till Nösnäsgymnasiet för beviljad ansökan inom Erasmus+ Mobilitet, gällande yrkesprogram. Projektet innebär möjlighet för 12 elever från yrkesprogrammen att göra en 5-veckors praktik på Cypern eller Irland. Vidare för 8 lärare på byggprogrammet för jobbskuggning på Stredni prumyslova skola stavebni Josefs Gocara i Prag samt jobbskuggning för två lärare från lärlingsutbildningens vårdinriktning. Projektet gäller i två år. ... See MoreSee Less

4 months ago  ·  

Grattis till Nösnäsgymnasiet som blivit beviljade medel från Atlas Partnerskap gällande ett utbyte med skolan; "United World College in Mostar" i Bosnien. Projektet gäller ett ömsesidigt utbyte mellan elever och lärare med fokus på; Utbildningens roll under efterkrigstiden, kulturmöten bland unga i ett delat samhälle, icke-våldsstrategier för social förändring, ledarskap bland unga, entreprenörskap bland unga och hur vi i våra respektive skolor kan främja respekt för mångkulturalism och tolerans bland unga genom projektet. ... See MoreSee Less

5 months ago  ·  

Grattis till Kyrkenorumskolan, Stora Högskolan samt Brudhammar förskola till ett beviljat Erasmus+ KA1 projekt. Skolorna deltar i ett konsortium och kommer att delta i kurser inom Europa gällande IKT, matematik och språk samt genomföra jobbskuggning. Projektet är på 2 år. ... See MoreSee Less

5 months ago  ·  

Nu har vi; två språklärare från Stora Höga, en språklärare från Nösnäs, samt en syv från Stora Höga landat i Annecy, Haute Savoie, France.

Under tre dagar kommer vi att besöka ett collège (högstadium) och ett lycée ( gymnasium) i Poisy, ett litet samhälle 10 km nordväst om Annecy.

Idag besökte vi Collège de Poisy. Vi blev oerhört varmt välkomna och följde under dagen olika lärare, med betoning på språk och studievägledning, efter ett intensivt schema.

På eftermiddagen fick vi också möjlighet att samtala med de två rektorerna på skolan. Spännande att höra om den nya, stora skolreformen som sjösattes förra året. Den innebär bl a att eleverna börjar med sitt andra och tredje språk ett år tidigare än förut, att det inte längre är möjligt att gå om ett år, utan att man istället ska se till vilka behov eleven har och tillgodose dessa, samt att man ska jobba ämnesövergripande. Med den nya reformen jobbar man också mer formativt och bedömer förmågor istället för att göra en summativ bedömning.

Intressant att se hur olika lärare jobbar med disciplin! Mobiltelefoner är förbjudna och till fyrtio lärare finns ett arbetsrum med tre datorer! Lärarna har ca 990 minuters undervisning i veckan och har ingen arbetsplatsförlagd tid utöver sina timmar.

Vi har haft en oerhört givande och intressant dag tillsammans med våra franska kollegor. Vilken fantastisk möjlighet det är att genom Erasmus+ få jobbskugga i ett annat land! Just nu snurrar svenska, franska och engelska runt som en centrifug i huvudet.

Hälsar Åsa och Kristina F, från Stora Höga, Anna, syv, Stora Höga och Josefin M, Nösnäs.
... See MoreSee Less

5 months ago  ·  

Nu är en grupp lärare från Stenungsunds grundskolor på besök i Berlin i projektet Teaching For Tomorrow. Idag är vi på Hermann Nohl Schule. Veckan handlar om olika lärstilar. ... See MoreSee Less

5 months ago  ·  

Fyra elever på Hotell- och turismprogrammet gör nu sista veckan av sitt gymnasiearbete på hotell i Carlow, Irland. Läs gärna mer i deras bloggar
nouw.com/melinautriainen
lilibethwahle.wordpress.com/
nickiecalvert.wordpress.com/
victoriapedersenblog.wordpress.com/
... See MoreSee Less

6 months ago  ·  

Sista mötet i projektet 'Popular culture in school' har nu avslutats. Under två år har elever från ekonomiprogrammet på Nösnäsgymnasiet deltagit i möten och aktiviteter med elever från Spanien, Rumänien och Turkiet. ... See MoreSee Less

6 months ago  ·  

Teknikcollege Stenungsund Nu tar vi farväl av ett strålande Portsmouth. Vi fem lärare har gjort sammanräknat 75 lektionsbesök under tre dagar på olika skolor i Bohunt schools regi.
Projektet fortsätter till hösten, då fler kollegor från Nösnäsgymnasiet skolenheter 3 & 4 får denna möjlighet.
... See MoreSee Less

6 months ago  ·  

Teknikcollege Stenungsund; Under tre intensiva dagar har Anna, Teresia och Ann-Theréser förutom deltagit i Engelska-, Idrott- och Sciencelektioner, mött många trevliga, lärare, elev och skolledare på de andra Bohuntskolorna; Liphook, Pietersfield och Priory.
Fokus har legat på kreativa skolmiljöer och klassrumsarbetet. Många idéer att med hem till Nösnäsgymnasiet.
... See MoreSee Less

6 months ago  ·  

Teknikcollege Stenungsund: Niklas har idag varit på Priory school och besökt lektioner i vad som i det brittiska skolsystemet kan likställas med det svenska begreppet humaniora. Fem lektioner observerades, bland annat i ämnet PSRE dar bland annat etiska dilemman diskuterades med eleverna. Läraren tog exempelvis upp frågor som atombomben over Hiroshima och hur man på olika satt kan resonera kring rätt och fel i detta fall.

Ett timslångt samtal med rektor for skolan hanns också med och samtal fördes kring utbytet av besöket och tankar utbyttes kring olika skolkulturer. Tänkbara ömsesidiga pedagogiska utmaningar och lärdomar dryftades.
... See MoreSee Less

6 months ago  ·  

Teknikcollege Stenungsund: Jonas var i Liphook och guidades av två studenter som representerade skolan. Eleverna visade med stolthet upp sin skola och var noga med att visa på hur skolan rustar för framtiden i form av nybyggnation för vidareutbildning.

Möte med assistant head teacher och digitala pedagogiska verktyg dryftades. Diskussioner fördes kring samarbetsmöjligheter mellan olika discipliner och hur resurser bäst tillvaratas.

Jonas tog också del av matematiklektioner där relativt – för åldern – avancerade beräkningar kring exempelvis area och volym för kroppar var en del av innehållet.

Dagen avslutades med fruktbara diskussioner kring betydelsen av att framhäva glädjen i matematik och vikten av läraren som inspirationskälla.
... See MoreSee Less

6 months ago  ·  

Teknikcollege Stenungsund: "Jonas och Niklas fullföljde idag utbytet med Bohunt school i Worthing. Under denna dag fick de ta del av sammanlagt tio lektioner i ämnena matematik, geografi och historia. Samtal fördes med skolledning och lärare, bland annat kring hur den digitala tekniken används i undervisningen. Exempelvis fördes diskussioner kring hur surfplattorna kan gagna undervisningen i och stimulera intresset för matematik. Andra diskussioner gällde hur man på Bohunt resonerar kring källkritik och främjar ett kritiskt tänkande hos eleverna. Lektionsbesök gjordes när en källkritisk uppgift genomfördes med koppling till historiska epoker, under detta pass tillämpades källkritiska förmågor på en text kring renässansen.

Spännande och inspirerande diskussioner fördes också under dagen kring variation i undervisningen, tävlingsmoment samt uppföljning av regler i klassrummet och vi utbytte erfarenheter från våra respektive skolkulturer."
... See MoreSee Less

6 months ago  ·  

Elever från ekonomiprogrammet på Nösnäs är på projektmöte i Rumänien. Dagens tema är drama! ... See MoreSee Less

6 months ago  ·  

Under tre dagar besöker fem lärare från Teknikcollege, skolenhet 4 Bohunt school i Portsmouth, Worthing, Liphook och Petersfield. Idag har vi tillsammans med lärar- och skolledningsrepresentanter från dessa skolor följt lektioner i engelska, teknik, humaniora och naturvetenskapliga ämnen och utbytt erfarenheter kring pedagogik och inlärningsmiljöer. Mycket inspirerande dag med många nya frågeställningar att ta med oss in i framtiden. ... See MoreSee Less

6 months ago  ·