Tag Archives: FC/rektor

Överlämningar

20131119 togs planen för kommunövergripande riktlinjer i ledningsgruppen. Redan vårterminens överlämningar mellan förskola/pedagogisk omsorg till förskoleklass/fritidshem kommer att utgå ifrån denna plan.

Continue reading

Mediasal

Med mediasal menar vi en projektor i taket, en ljudanläggning och möjligheter att koppla en dator, iPad eller iPhone till detta.

Continue reading

Nyanställda

När du som förskolechef eller rektor anställer ny personal så bör du tänka på följande:

Continue reading