Överlämningar

20131119 togs planen för kommunövergripande riktlinjer i ledningsgruppen. Redan vårterminens överlämningar mellan förskola/pedagogisk omsorg till förskoleklass/fritidshem kommer att utgå ifrån denna plan.

Skärmavbild 2013-12-11 kl. 10.49.17

Här kan du hitta planen, antingen i PDF format eller som en iBook.

iBooks formatet kan du läsa på en iPad eller en Macdator med operativsystemet Maverick och appen iBooks. Väljer du detta format får du planen komplett.

PDF formatet kan du läsa på vilket verktyg som helst. Väljer du detta format får du en något förenklad plan.

Comments are closed.