Category Archives: Unikum

Unikum – Nu fungerar appen igen

Unknown-1

Om ni uppdaterar Unikum-appen på iPad så fungerar den efter uppdatering till IOS 8. problemet har varit att appen stänger när man ska infoga medier av olika slag.

Unikum

Minst en gång varje termin ska eleven, elevens vårdnadshavare och läraren ha ett utvecklingssamtal. Läraren ska ta fram en skriftlig individuell utvecklingsplan (IUP) en gång per läsår för de elever som inte får betyg.

Continue reading

Unikum – stöd och hjälp

unikumlarge_darkUnikum har tagit fram hjälpsidor där du som förälder, elev, pedagog , skolledare eller administratör kan få stöd och hjälp.

Continue reading