Tag Archives: video

Hur kan utåtagerande barn bemötas?

Att möta ilska, aggression och starka känslor hos barn ställer stora krav hos oss vuxna. Nedan kan du lyssna på och använda delar av föreläsningen för att reflektera tillsammans, eller varför inte titta på hela.

Här kan ni se en föreläsning med Lasse Lindsjö:
”UR Samtiden – Hur kan utåtagerande barn bemötas?

Lasse Lindsjö, psykolog med specialistkompetens i pedagogisk psykologi, föreläser om hur vuxna bäst kan bemöta utåtagerande barn. Det handlar om hur den vuxne kan förstå orsakerna till barnets beteende, hur empati och andra grundfunktioner kan styra barnets agerande. Föreläsaren tar upp flera problem han har ställts inför under sin långa karriär som psykolog och hämtar också exempel från sitt eget privatliv. Föreläsningen varvas med frågor från publiken.”

http://urskola.se/Produkter/162607-UR-Samtiden-Hur-kan-utatagerande-barn-bemotas

Anette Svendsén
Specialpedagog,
Centrala Barn- och Elevhälsan

Photosync

Photosync bild Med hjälp av appen Photosync kan du på ett enkelt sätt föra över bilder eller filmer mellan olika enheter. Du kan flytta dem fram och tillbaka från din iPad eller iPhone till en dator.  Continue reading