Category Archives: Alternativa verktyg

Färdigt översatt bildmaterial på olika språk

På Flyktingmottagningen i Umeå har man arbetat fram ett mycket användbart material som är översatt på flera språk. Det är även ett bildmaterial. Det är framförallt användbart i både förskola och skola. Vad sägs om t.ex. hur de olika verksamheterna förskola/skola fungerar, kläder för olika årstider, olika enkla fraser som man ibland behöver säga och förstå. Gå in på denna länk och se hur mycket du kommer att kunna använda i arbetet med flerspråkiga barn/föräldrar som ex.

http://flyktingmottagningen.se/oversatt-material/

Monica Johannesson, specialpedagog Centrala Barn-och Elevhälsan

Fortsätt med AKK, det funkar!

Kort och enkel sammanfattning om vad forskningen säger om AKK.

http://habilitering.se/autismforum/behov-och-insatser/kommunikation/alternativ-och-kompletterande-kommunikation-akk-1

Monica Johannesson, specialpedagog inriktning Tal-språk-och kommunikation samt AKK
Centrala Barn-och Elevhälsan

Språka mera- appar för språkträning

http://nouw.com/frufjellstrom/spraka-mera—appar-for-spraktraning-24442446

Monica Johannesson, specialpedagog, inriktning Tal-,språk-och kommunikationsutveckling-AKK
Centrala Barn-och Elevhälsan

Kommunicera med hjälp av tecken – Ja TAKK!

http://onlyforheroes.se/newsitem.html/kommunicera-med-takk-eller-tecken-som-stod

Monica Johannesson, specialpedagog, inriktning Tal-,språk-och kommunikationsutveckling-AKK
Centrala Barn-och Elevhälsan

Ny uppdatering av appen Legimus

Nu finns det en ny uppdatering av appen Legimus, version 4.0. Du kan läsa mer på MTM:s sida och se nyheterna i filmen.

Det är okej att lära sig på olika sätt

Uttrycket kommer från MTM:s nya film som presenterar hur man kan arbeta med talböcker i skolan för elever som har behov av det. Talböcker har samma effekt på läsningen som tryckta böcker. Filmen är gjord på Snösätraskolan i Stockholm och visar hur samarbete mellan pedagoger och skolbibliotek gagnar elever med läsnedsättning. Den lyfter också fram skolledningens viktiga roll att informera och entusiasmera.

Reklamfilm om talböcker för unga

MTM, Myndigheten för tillgängliga medel, presenterar nu en film om talböcker och Legimus som vänder sig till unga.

MTMs vision är ett samhälle där alla medier är tillgängliga. Med filmen vill man inspirera unga med läsnedsättning, som gör det svårt att läsa vanliga böcker, att använda talböcker. Med appen Legimus skriver MTM på Youtube att: ”Talböcker kan vara både till nytta och nöje, du har dem med dig vart du går”.

Continue reading

Inläsningstjänst uppdaterad

Skärmavbild 2014-10-13 kl. 10.05.08Några av oss har väntat med att uppdatera våra iPads till IOS 8 för att invänta uppdateringen av Inläsningstjänst. Nu ligger den nya uppdateringen av appen med bra stöd för IOS 8 ute i Appstore.  Continue reading

Demokonto på Legimus

LegimusLärare, specialpedagoger, logopeder och andra grupper  som som inte arbetar på Bibliotek har efterlyst att kunna demonstrera hur Legimus och talböcker fungerar.  Nu finns det möjlighet för dig att ansöka om ”Demokonto”. Continue reading

Talsyntes på Mac

Vill du veta mer om hur de inbyggda alternativa verktygen på Mac fungerar, så kan du gå in och läsa på Apples hjälpmedelssidor för Mac.