Author Archives: Monica Johannesson

Färdigt översatt bildmaterial på olika språk

På Flyktingmottagningen i Umeå har man arbetat fram ett mycket användbart material som är översatt på flera språk. Det är även ett bildmaterial. Det är framförallt användbart i både förskola och skola. Vad sägs om t.ex. hur de olika verksamheterna förskola/skola fungerar, kläder för olika årstider, olika enkla fraser som man ibland behöver säga och förstå. Gå in på denna länk och se hur mycket du kommer att kunna använda i arbetet med flerspråkiga barn/föräldrar som ex.

http://flyktingmottagningen.se/oversatt-material/

Monica Johannesson, specialpedagog Centrala Barn-och Elevhälsan

Fortsätt med AKK, det funkar!

Kort och enkel sammanfattning om vad forskningen säger om AKK.

http://habilitering.se/autismforum/behov-och-insatser/kommunikation/alternativ-och-kompletterande-kommunikation-akk-1

Monica Johannesson, specialpedagog inriktning Tal-språk-och kommunikation samt AKK
Centrala Barn-och Elevhälsan

Många har missuppfattat uppdraget inom förskolan, säger Barbro Bruce

http://www.hkr.se/nyheter/2016/manga-har-missuppfattat-uppdraget-inom-forskolan/

Monica Johannesson, specialpedagog med inriktning tal-,språk-och kommunikationsutveckling och AKK.
Centrala Barn-och Elevhälsan

Intressant om språkstörning och ärftlighet. Andra intressanta videor inom språkstörning också.

http://urplay.se/program/197570-ur-samtiden-barn-med-annorlunda-sprakutveckling-sprakstorning-i-familjen

Språka mera- appar för språkträning

http://nouw.com/frufjellstrom/spraka-mera—appar-for-spraktraning-24442446

Monica Johannesson, specialpedagog, inriktning Tal-,språk-och kommunikationsutveckling-AKK
Centrala Barn-och Elevhälsan

Kommunicera med hjälp av tecken – Ja TAKK!

http://onlyforheroes.se/newsitem.html/kommunicera-med-takk-eller-tecken-som-stod

Monica Johannesson, specialpedagog, inriktning Tal-,språk-och kommunikationsutveckling-AKK
Centrala Barn-och Elevhälsan

Digitalt bildstöd i mobilen/IPad med hjälp av flerspråkiga AKK-appen PicTalk

Lorna Bartram skriver i AKK-gruppen på Facebook:
Hej! Det senaste året har jag arbetat med att göra ett digitalt bildstöd för att underlätta kommunikation mellan personer som talar arabiska och svenska vilket resulterat i den flerspråkiga AKK-appen PicTalk (www.pictalk.se). Vi har nu släppt en tidig betaversion för iPad och bjuder gärna in personer som vill testa appen.

På vänster sida i appen finns situationsspecifika ord och fraser och på höger sida mer allmänna ord för t.ex. siffror, tid, känslor och vägbeskrivningar. Innehållet är i det här skedet på arabiska (standardarabiska) och svenska och läses även upp av en talsyntes. Eftersom det bara är en betaversion är innehållet begränsat för reception och blodprovstagning, men planen är att utöka innehållet efter behov och i samarbete med verksamheter och användare. Appen kommer att vara gratis att ladda ner.

För att testa appen kan du mejla mig på lorna.bartram@gmail.com eller skriva ett meddelande här på Facebook så skickar jag en inbjudan till att ladda ner en beta-version.

Om du vill ge feedback, förslag eller om du arbetar på en verksamhet som har behov av ett flerspråkigt kommunikationsstöd och skulle vara intresserad av att vara med och utveckla innehållet efter era behov så hör gärna av dig!

Babytecken för Föräldrar! Kom på inspiration på Familjecentralen Hasselkärnan