Det är okej att lära sig på olika sätt

Uttrycket kommer från MTM:s nya film som presenterar hur man kan arbeta med talböcker i skolan för elever som har behov av det. Talböcker har samma effekt på läsningen som tryckta böcker. Filmen är gjord på Snösätraskolan i Stockholm och visar hur samarbete mellan pedagoger och skolbibliotek gagnar elever med läsnedsättning. Den lyfter också fram skolledningens viktiga roll att informera och entusiasmera.

Comments are closed.