Reklamfilm om talböcker för unga

MTM, Myndigheten för tillgängliga medel, presenterar nu en film om talböcker och Legimus som vänder sig till unga.

MTMs vision är ett samhälle där alla medier är tillgängliga. Med filmen vill man inspirera unga med läsnedsättning, som gör det svårt att läsa vanliga böcker, att använda talböcker. Med appen Legimus skriver MTM på Youtube att: ”Talböcker kan vara både till nytta och nöje, du har dem med dig vart du går”.

Talbokstillstånd kan man få om man har en läsnedsättning som till exempel kan bero på dyslexi, ADHD, synskada eller liknande. Unga i skolan kan vända sig till sin skolbibliotekarie eller närmaste bibliotek för att få hjälp.

Visa gärna filmen för era elever och sprid den gärna. Länk till filmen: http://bit.ly/1yPO327. Där kan du även få den textad.
Filmen finns även i en syntolkad version på: http://bit.ly/1zfCP5W
Mer information hittar du på Legimus: http://bit.ly/1CBC1eb

Comments are closed.