Tag Archives: Talsyntes

Talsyntes på Mac

Vill du veta mer om hur de inbyggda alternativa verktygen på Mac fungerar, så kan du gå in och läsa på Apples hjälpmedelssidor för Mac.