Medie- och informationskunnighet

Skärmavbild 2014-11-14 kl. 15.07.13Utbilda dig själv och arbetslaget!

Statens mediråd har tagit fram ett ubidlningsmeterial för att öka vår medie- och informationskunnighet: MIK-rummet. MIK-rummet vänder sig till lärare på grundskola och gymnasium, bibliotekarier och föräldrar.

Unknown-2MIK handlar om att:

  • förstå mediers roll i samhället
  • kunna finna, analysera och kritiskt värdera information
  • själv kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier

Materialet kan du använda dig av för din egen kompetensutveckling men det kan med fördel också användas i arbetslaget. Det är uppbyggt i sex steg och  varje steg tar en timme.  Att göra utbildningen i arbetslaget, diskutera och reflektera tillsammans,  kan vara bra på det sätt att man kan närma sig varandra vad gäller värderingar. Alla kan känna sig medvetna och blir säkrare på att  hantera de situationer som kan uppstå och också få kunskap om hur vi kan arbeta med sociala medier i skolan.

Ulrika K Engström från Statens medieråd  berättade på konferensen Framtidens lärande om det arbetsmaterial som medierådet tagit fram och om metoder för att stärka elevers medie- och informationskunnighet. På UR Samtid kan du se föreläsningen här.

Comments are closed.