Kristinedalskolan

Nord Plus Junior”Ung mat och hälsa i Norden”, 2014-2016

Ett samarbete mellan Sverige, Danmark, Norge och Finland med syfte att utveckla och utbyta kunskaper för elever och pedagoger när det gäller hälsa, mat/matkultur och språk.

Comments are closed.