Inköp

När du ska göra inköp av IT-utrsutning finns det några olika saker som du behöver ha kunskap om.

Vid beställning av någon hårdvara som en PC-dator eller större skrivare så gör du det via IT Helpdesk på Stenungsunds Kommuns Intranät. Detta gäller även telefoner och abonnemang.
http://goo.gl/eMpWEZ (länk till Intranät, fungerar bara i kommunens nät)

Vid beställning av annan hårvara som hörlurar, högtalare och annan mediautrustning så använder du kommunens inköpsportal, WINST. Den hittar du här: http://www.proceedo.net/applet.htm (fungerar bara i kommunens nät)

Vill du köpa Mac-datorer eller iPad så gör du det via vår leverantörs webbshop. Den hittar du här:
https://www.linadmin.se

Inloggning till denna har rektorer, förskolechefer och varsin-resurspersoner.
Var noga med att ange fakturaadress, mottagarkod och leveransadress.

Comments are closed.