Gästinlägg om ASL

Två av kommunens lärare, Helena Jungerby Larsson och Lotta Åberg, besökte förra veckan den första nationella ASL – STL träffen.Vi bad dem att dela med sig av upplevelsen och här kommer deras upplevelse av dagen:

Vi var med på den första nationella ASL- STL träffen i onsdags. Skolfolk från hela Sverige var där, men även från Norge och Danmark.

Peter Becker inledde konferensen med att kommentera att flera han möter säger ”Arne säger såhär, men vi gör såhär”. Han menar att det visar på att det är ett levande arbete som utvecklas och det är det som ger framtidens lärande.

Arne Trageton pratade entusiastiskt om hur vi kan arbeta med demokrati och yttrandefrihet kring en klasstidning. I skapandet av en tidning får man med mycket kring arbetet med texter och bilder.

Han berättade vidare att han ser en utveckling av arbetet med ASL-STL  inom både förskolan och åk 3-6. Mycket spännande.
mediekompass.se
tidningeniskolan.fi

En del av dagen handlade om hur viktigt det är att kunna uttrycka sig skriftligt i matematiken och hur man kan använda metoden till det. Att barnen får resonera kring matematiken och inte ställa en ja eller nej fråga. Mer rikta in sig på kontrastfrågor, ex

ja/nej: Är 3 ett udda tal?
omformulerat: Vad är ett udda tal?
Kontrast: Varför är 3 ett udda tal och inte 8?

Här får man som matematiklärare också ut mer för att kunna bedöma huruvida eleven har förstått och att kunskapen är befäst.

Dagen bestod också av diskussioner om huruvida det går att forska kring metoden ASL-STL gentemot andra metoder. Det finns stor efterfrågan på forskning och flera forskare och lärare tryckte på att det är viktigt att vi lärare dokumenterar och utvärderar vårt arbete.

Vidare inspiration: skrivasigtillasning.se

Lotta och Helena

 

Comments are closed.