Author Archives: Anna-Pia Hector-Sandell

Kan det här vara något för våra barn med läs och skriv svårigheter?

https://www.spsm.se/kurser–aktiviteter/nyheter/nyheter/lat-texten-flyta-fritt—skriv-med-munnen/