Och nu ska alla programmera eller?

Finland implementerar ny läroplan 2016, där programmering kommer att ingå. England har infört ”Computing” som ämne och i Estland har man infört  programmering i skolan redan i de yngre åldrarna.  Europa är större än så och det är fler länder på gång. I rapporten ”Computing our future” utgiven av European Schoolnet, kan man läsa om fler initiativ runt om i Europa.

På SETT -mässan, (Scandinavian Educational Technology Transformation), höll Linda Manilla ett föredrag under rubriken ”Och nu skall alla programmera eller?”, där hon berättade om hur de arbetat med att ta fram en ny läroplan i Finland och hur man arbetar med lärarfortbildning.

Linda Manilla förklarade under sitt seminarie att programmering handlar om så mycket mer än bara ”att koda”.  Det handlar snarare om datalogiskt tänkande och ”allt det som kommer före själva kodskrivandet, dvs. allmännyttiga färdigheter som att dela upp och lösa problem, hitta mönster, tänka logiskt, arbeta strukturerat, vara kreativ, generalisera och ta fram abstrakta modeller”. Alla dessa färdigheter ingår i det engelska begreppet computational thinking, ett koncept och arbetssätt som presenterats av engelska Barefoot Computing.

Barefoot-CT-Poster-for-website-1

Källa: Datalogiskt tänkande enligt engelska Barefoot Computing (barefootcas.org.uk).

Vi lever i en allt mer uppkopplad värld. Olika system hjälper oss i vår vardag. Den blir allt mer integrerad och går allt längre ner i åldrarna. Programmering hjälper oss att förstå den utveckling som sker.

IMG_7049.JPGProgrammering och ny teknik kunde man också hitta i montrarna på mässgolvet.  Hos Hands-on Science träffade jag på Tiffany Alnefelt som visade den nya Blue-bot som kommer att finnas för försäljning i maj. Blue-bot är det senaste tillskottet av programmerbara robotar. Till skillnad från kusinen Bee-bot kan den programmeras från lärplattan. Appen är gratis och med hjälp av Bluetooth kan programmen överföras till Blue-Bot.  I appen har man möjlighet att välja olika bakgrunder.

Hos Hands-on Science fanns också andra spännande teknikprylar som exempelvis ett Wikfi-mikroskop som man kan ta med sig på utflykt och skapa ett wifi med. Det man vill förstora och titta närmare på i mikroskåpet överförs till skärmen på en eller flera iPads eller Smartphones.

IMG_7054.JPG

Här kunde man också hitta färdiga Raspberry Pi-kit med förinstallerad programvara. Boken ”Adventure in Rasberry Pi” av Carrie Anne Philbin med olika projekt som man kan arbeta med, fanns också till försäljning. Den kommer snart att ges ut även på svenska.

Comments are closed.