Distanskurs för att utveckla kompetens kring elever med fallenhet för matematik

Linnéuniversitetet ger en kurs där man kan utveckla undervisningen för särskilt begåvade elever i en sammanhållen klass. OBS! Sista anmälningsdatum är 15 oktober!

http://mattetalanger.ncm.gu.se/dags-att-soka-till-distanskurs-inom-sarskild-begavning-i-matematik/

Karin Johansson
Specialpedagog Centrala barn och elevhälsan

Comments are closed.