Pluttra 2.0

Pluttra är ett svenskt verktyg för digital dokumentation.  Föräldrarnas mailadresser är kopplade till avdelningens dokumentation och till deras eget/egna barn, och får en egen inloggning till Pluttra.

Varje förskola har en administratör i personalen som ser till att barnen finns på rätt avdelning och flyttar och tar bort det som ska göras. Pedagogerna har ett konto och kan logga in sig för att arbeta med den pedagogiska dokumentationen.

Det finns huvudsakligen två sätt att dokumentera på, antingen gör man en dokumentation som sker direkt i stunden, denna typ av dokumentation kallas för ögonblick, det kan bestå av exempelvis en film eller ett foto och kompletteras med text. Vill du som pedagog sedan arbeta vidare med dokumentationen samlar du ett eller flera ögonblick i en reflektion. Reflektionen kan du fylla på när nya ögonblick tillkommit.  Det går också att lägga in meddelanden och skapa händelser i Pluttrakalendern, denna kalender kan vårdnadshavarna prenumerera på. Barnens dokumentation delas in i följande kategorier:

  • Normer och värden
  • Utveckling och lärande
  • Barns inflytande
  • Förskola och hem
  • Samverkan med förskoleklassen, förskolan och fritidshem

Det finns en app för vårdnadshavarna, men den går också att använda för dog som pedagog. Fördelen med att använda appen som vårdnadshavare är att du kan få en notis i din smartphone om att något nytt har hänt på Pluttra. Det finns också möjlighet att logga in via webben, pluttra.se.

Pluttrasite

Pluttrayoutubekanal

Kommunadministratörer för Pluttra är Johanna Almqvist Uddén och Tommy Olsson

 

Comments are closed.