WordPress

Det är många lärare i kommunen som bloggar tillsammans med sina elever. Flera olika plattformer för ändamålet används såsom Blogger och WordPress.

Den senaste tiden tycks fler och fler välja WordPress som plattform för sitt bloggande. Orsakerna är flera. Dels är det en trygg och stabil plattform som väldigt sällan krånglar och dels så finns det fina handledningar om hur man går tillväga för att bygga upp sin blogg via WordPress.

Webbstjärnan är en tävling där du publicerar en del av ditt skolarbete på Internet. Syftet är att utveckla elevernas digitala kompetens samt även utveckla Internetanvändningen i svenska skolan. För att läsa mer om tävlingen samt inspireras av andras bidrag så klicka gärna in på deras hemsida; Webbstjärnan.

Comments are closed.