Hej, Alla! Nedan finns en länk som är jätteintressant.

Den handlar om det viktiga uppdraget som förskolläraren på förskolan har i att undervisa. I rapporten framkommer att det finns en hel del som behöver förtydligas för hur uppdraget kan bli ett bra verktyg för våra förskollärare.

https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgranskningar/2016/forskolan-ped-uppdrag/rapport-forskolans-pedagogiska-uppdrag.pdf

/ Vanja Tyborn

Comments are closed.