Author Archives: Vanja Tyborn

Nedan hittar du en bra länk gällande nyanlända i Sverige.

www.informationsverige.se Här kan du läsa mycket intressant som rör nyanlända, båda barn och vuxna. Det går att läsa på flera olika språk.

Barbro Bruce, biträdande professor i utbildningsvetenskap, inriktning specialpedagogik, vid Högskolan Kristianstad.

http://www.hkr.se/nyheter/2016/manga-har-missuppfattat-uppdraget-inom-forskolan/

Barbro Bruce har skrivit en bok om förskolans omsorgsuppdrag som verkar mycket intressant.
Följ länken ovan så hittar du artikeln. Hon säger bla citat – ”Jag menar att många har missuppfattat uppdraget inom förskolan när de låter tyngdpunkten ligga på ren kunskapsförmedling och utlärning av siffror och bokstäver. I själva verket är det omsorgen, att möta barnet och lyssna till det, som gör skillnad. De stunder då relation går före prestation”.slut citat

//Vanja Tyborn, specialpedagog
Central Barn och Elevhälsa, Stenungsunds kommun

Hur är det att höra utan hörsel men med CI?

http://urplay.se/program/196556-dova-barns-sprakutveckling-var-dotter-johanna-ar-dov

Om du någon gång har funderat på hur man kan höra när man är döv så titta på ovanstående program från UR. Du kommer att under 28 minuter följa en flicka med CI-inplantat och hur hon har det i skolan och på fritiden.
// Vanja Tyborn

Anpassning av ljudmiljön på förskolor

https://youtu.be/kMC0zlTKukQ
Titta på små filmer på You Tube om hur vi kan anpassa ljudmiljön på våra förskolor.
//Vanja TYborn

Hej, Alla! Nedan finns en länk som är jätteintressant.

Den handlar om det viktiga uppdraget som förskolläraren på förskolan har i att undervisa. I rapporten framkommer att det finns en hel del som behöver förtydligas för hur uppdraget kan bli ett bra verktyg för våra förskollärare.

https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgranskningar/2016/forskolan-ped-uppdrag/rapport-forskolans-pedagogiska-uppdrag.pdf

/ Vanja Tyborn