Barbro Bruce, biträdande professor i utbildningsvetenskap, inriktning specialpedagogik, vid Högskolan Kristianstad.

http://www.hkr.se/nyheter/2016/manga-har-missuppfattat-uppdraget-inom-forskolan/

Barbro Bruce har skrivit en bok om förskolans omsorgsuppdrag som verkar mycket intressant.
Följ länken ovan så hittar du artikeln. Hon säger bla citat – ”Jag menar att många har missuppfattat uppdraget inom förskolan när de låter tyngdpunkten ligga på ren kunskapsförmedling och utlärning av siffror och bokstäver. I själva verket är det omsorgen, att möta barnet och lyssna till det, som gör skillnad. De stunder då relation går före prestation”.slut citat

//Vanja Tyborn, specialpedagog
Central Barn och Elevhälsa, Stenungsunds kommun

Comments are closed.