Ny publikation från Skolverket

Skolverket har i dagarna kommit ut med en ny publikation där man gjort en studie av hur skolor arbetar med att stödja elever med funktionsnedsättning.
Deras slutsats är att många skolor strävar efter att erbjuda en inkluderande lärmiljö men att man i realiteten inte lyckas ge tillräckliga förutsättningar.
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3686

Pernilla Lundmark
Specialpedagog Föreställningsförmåga och Uppmärksamhet
Centrala barn och elevhälsan

Comments are closed.